miércoles, 20 de mayo de 2009

Versos de Manuel Molins

ACCIDENT METRO VALÈNCIA
3 DE JULIOL DE 2006


43 morts i 47 ferits.
I Camps comprant-se vestits
Voleu més desvergonyit?
Amaga dins de l'armari
els regals dels seus amics:
Un vestuari de luxe
que només podrà lluir
davant el Papa i els altres
grans events en què invertix
els diners de tots i totes
sense que el faça estremir
tant de mort ni tants ferits.

I ara diu que la justícia
ho podrà tot aclarir,
quina justícia hi haurà
per als qui ja van morir?
La justícia és que se'n vaja
i ens deixe a tots ben tranquils,
que pague pels seus errors
i es confesse dia i nit
perquè els valencians volem
un president menys servil,
molt més clar i transparent
amb la societat civil,
sense armaris de tres fondos
ni trames de quatre rics
que s'emporten els contractes
al més pur i vell estil.

Perquè si els diners són nostres
volem vore'ls invertits
en educació i cultura
que ens óbriguen nous camins;
en sanitat i serveis
més justos i més actius
sense les llistes d'espera
que tant i tant fan patir.
I volem més dignitat
perquè els morts tinguen al fi
el just reconeiximent
que se'ls nega fins avui.
Que s'invertisca en això
i es traguen tots els vestits
i totes les corrupteles
que ens insulten i ens fan vils:

Valencians i valencianes,
Camps haurà de dimitir
per nosaltres, per vosaltres,
pels 43 morts i 47 ferits.MANUEL MOLINS

3 de maig de 2009

No hay comentarios:

Pincha sobre la imagen web 0responsables